Κρατικές Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές

Παραχώρηση Κρατικών Υποτροφιών για Διδακτορικές Σπουδές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοίνωσε πρόσφατα τα φετινά βραβεία (2020) κρατικών υποτροφιών διάρκειας τριών ετών για διδακτορικές σπουδές. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και περήφανοι που δύο διδακτορικοί φοιτητές μέλη του εργαστηρίου μας, ο Φοίβος Φυλακτού και ο Δημήτρης Σωκράτους, είναι ανάμεσα στους βραβευθέντες.

The Cyprus State Scholarship Foundation recently announced this year's awards (2020) for three-year state scholarships for doctoral studies. We are extremely happy and proud that two doctoral students members of our laboratory, Phivos Phylactou and Dimitris Sokratous, are among the winners.

Φοίβος Φυλακτού

Καθημερινά «βομβαρδιζόμαστε» με οπτικές πληροφορίες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιμετωπίζει διάφορους περιορισμούς στην προσπάθεια να κατανοήσει αυτές τις πληροφορίες. Ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί; Ποιες περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών; Κατανοώντας αυτά τα ερωτήματα, και γενικότερα την λειτουργία του εγκεφάλου, μπορούμε να εφαρμόσουμε τις απαντήσεις για να μειώσουμε συνηθισμένα ανθρώπινα «λάθη» (π.χ. ατυχήματα) και να καλυτερεύσουμε την καθημερινή μας ζωή (π.χ. μάθηση).

Για να εξεταστούν αυτά τα ερωτήματα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, παραχώρησε μία από τις τρεις τριετείς υποτροφίες που προσφέρει σε διδακτορικούς φοιτητές στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, στον διδακτορικό φοιτητή του εργαστηρίου μας, Φοίβο Φυλακτού.

We are constantly “bombarded” with visual information. The human brain often shows some limitations in trying to understand this information. What are those limitations? Which brain areas are involved in processing such information? Understanding these questions, and consequently how the brain functions, we can apply the answers in our daily lives to reduce some common human mistakes (i.e. accidents) and improve our lifestyle (i.e. learning).

In order to explore these questions, the Cyprus Scholarship Foundation, has provided one of their three 3-year scholarships for doctoral students in the field of social sciences to the PhD student in our lab, Phivos Phylactou.

Δημήτρης Σωκράτους

Οι νεαροί ενήλικες με πολλαπλή σκλήρυνση βιώνουν σημαντικά μειωμένη ποιότητα ζωής λόγω διαφόρων κλινικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, η ψυχική τους υγεία, τα κινητικά ελλείμματα και οι γνωστικές λειτουργίες μπορούν να βελτιωθούν με συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και μπορούν να τεκμηριωθούν μέσω νέων επιστημονικών μεθόδων. Για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, παραχώρησε μία από τις δύο τριετείς υποτροφίες που προσφέρει σε διδακτορικούς φοιτητές στο πεδίο των επιστημών υγείας στον διδακτορικό φοιτητή του εργαστηρίου μας Δημήτρη Σωκράτους.

Young adults with multiple sclerosis are experience significantly low quality of life due to the various clinical symptoms. However, their mental health, motor impairment and cognitive functions can be significanty improved using specific sports activities which can be documented through novel scientific methods.

In order to support this project, the Cyprus Scholarship Foundation, has provided one of their two 3-year scholarships for doctoral students in the field of health sciences to the PhD student in our lab, Dimitris Sokratous.

Avatar
Nikos Konstantinou
Assistant Professor of Cognitive Neuroscience

My research interests include attention, working memory, and perception.